Kirsin kukka ja hautauspalvelun yritystoiminnan arvot

Kirsin kukka ja hautauspalvelu kunnioittaa ja tukee kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeusperiaatteita ja edistää niiden toteutumista kaikilla liiketoiminta-alueillaan.

Kehitämme toimintatapojamme eri kävijäryhmien sosiaalisten, kulttuuristen, fyysisten, taloudellisten ja alueellisten lähtökohtien tasoittamiseksi sekä moninaisuuden huomioimiseksi.

Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää, häirintää tai kiusaamista tai sen liittämistä toimintaamme.

Tuomitsemme kaikki vihapuheen muodot, jotka levittävät, yllyttävät, edistävät tai oikeuttavat typeryyteen, ajattelemattomuuteen tai suvaitsemattomuuteen perustuvaan vihaan. Emme hyväksy missään  toiminnassa vihapuhetta, joka voi liittyä esimerkiksi, ihonväriin, syntyperään, kansalliseen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen.

Tuemme vähemmistöjen toimintaa, jotta ne saavuttaisivat tasavertaisen aseman yhteiskunnan vahvempien toimijoiden kanssa. Tuemme myös itsensä vahvoiksi kokevia toimijoita ja ajatuksia, jotta heidän – usein enemmistön – äänensä pysyy tuoreena ja saa tasavertaisen mahdollisuuden uudistua ja pysyä ajan hermolla.

Toivotamme tervetulleiksi railakkaankin keskustelun esimerkiksi taloudesta, poliittisesta päätöksenteosta tai viranomaisten toiminnasta. Myös Kirsin kukka ja hautauspalvelun toimia saa, ja pitää, arvioida kriittisesti.

Tasaarvo ja yhdenvertaisuusperiaatteemme

  • Meillä on nollatoleranssi syrjintään, häirintään ja kiusaamiseen.
  • Henkilöstön,asikkaiden ja yhteistyökumppaneidemme monitaustaisuus on voimavaramme.
  • Henkilöstömme työskentelee näitä periaatteita kunnioittaen.
  • Palvelumme edistävät kulttuurien välistä ymmärrystä ja vuorovaikutusta.
  • Olemme kaikille avoin kukkakauppa ja hautaustoimisto.
  • Avaamme ovet niin paikallisille ihmisille kuin kaukaa tuleville.
  • Pyrimme huomioimaan yhteiskunnan monimuotoistumisen palveluissamme ja aktiviteeteissamme.